Šta je turbina

Tajna turbine krije se iza principa rada motora sa unutrašnjim sagorevanjem. SUS motori imaju četiri ciklusa u toku rada, ali za našu priču najbitniji je prvi - usisavanje. 

Za kretanje automobila, neophodno je da se stvori smeša vazduha i goriva koja će omogućiti određeni broj obrtaja motora. Problem nastaje kada treba postići veći broj obrtaja, a tako i napraviti mogućnost za usisavanje više vazduha. Ali, motor ima ograničenu određenu snagu koju može da razvije pa je taj problem rešen dodavanjem turbine, ili preciznije turbopunjača. 

Ipak, pre nego što dođemo do toga šta je turbopunjač - treba pogledati odakle uopšte potreba za ovakvim dodatkom na motorima.

Upotreba turbina

Turbine u putničkim automobilima su u upotrebu ušle tek 60-tih godina prošlog veka. I to veoma stidljivo, masovno tek od 90-ih. Originalno, koristili su se u avionima. U prvom konceptu aviona, inženjeri nisu mogli da razviju dovoljnu brzinu i snagu da bi avion mogao da poleti. Tadašnji motori, govorimo o 1920. godini nisu mogli da razviju dovoljnu snagu. Princip turbine, rešio je ovaj problem. Motor koji je radio po principu turbine mogao je da usisa više vazduha i proizvede više snage. Ne samo što je ovo omogućilo avionu da poleti, nego je kasnije omogućilo i da se održava u vazduhu.

Zatim sledeću upotrebu, turbina je najpre našla u kamionima. Nakon toga, proizvođači kao što su Saab Vigen, Gripen preuzeli su koncept i počeli da koriste ideju turbine za vojne mašine. Uopšteno pravili su vojne kamione koji su trebali da se voze po Skandinaviji. Nakon dva Svetska rata, turbopunjač će se konačno pojaviti prvi put i u automobilu. Prvi put je upotrebljen u modelu Oldsmobile Jetfire, 1962. Posle toga, motori će se usavršiti i turbopunjač će postati novi, a uskoro i standardni deo automobila. 

Šta je turbopunjač (turbocharger)

Kada odete kod automehaničara ili kada razgovarate sa prijateljima - pojmovi turbina i turbopunjač se mogu koristiti naizmenično. Zapravo, turbopunjač je pravilan naziv.

Turbopunjač radi pomoću izduvnih gasova iz motora. Glavna namena turbine je da stvori dodatni pritisak. Dodatni pritisak se stvara uz pomoć lopatica turbine koje su konstruisane da uvlače vazduh, a potom ga sabijaju prema cilindrima. Sama količina sabijenog vazduha direktno utiče na to koliko će snage razviti turbina. 

Iako je koncept prilično jednostavan, postoje stvari na koje treba paziti. Konstrukcija i jeste toliko komplikovana zato što se mora napraviti takav mehanizam koji će moći da balansira odnos vazduha, pritiska, i goriva. Ukoliko ovo nije dobro proračunato može doći do eksplozije u cilindrima. 

Naravno, vi o ovome nikada nećete morati da razmišljate. Svaki auto prolazi detaljne provere i mora da ispuni različite standarde pre nego što izađe iz proizvodnje. 

Dakle, čitava namena turbine, turbopunjača ili turbokompresora jeste u tome da uz pomoć izduvnih gasova omogući veći broj obrtaja, i tako veću snagu motora - veću brzinu vozila.

Od čega se sastoji turbina

Turbina se sastoji od delova za uvlačenje i kompresovanje vazduha. Turbokompresori i turbopunjači mogu imati različite sastave elemenata i delova u zavisnosti od vozila kome pripadaju.

Ali, osnovni koncept ostaje nepromenjen. U suštini imaćete tri do četiri glavna dela turbine. Mora da postoji kanal usisnog vazduha, da biste uopšte mogli da uvučete vazduh u turbinu. Zatim, mora postojati osovina koja će pokretati čitav mehanizam i koja će povezivati sve elemente. I na kraju tu je i pogonski deo koji je pokrenut snagom usisanog vazduha. Na obe strane se nalaze lopatice koje su elementi koji pokreću glavne delove.

Osnovni deo, srce turbine je centralni sklop turbine sastavljen od osovine sa turbinskim kolom, kompresorskog kola, kućišta ležajeva , poklopca centralnog sklopa i ostalih sitnih sastavnih delova.

Remont turbina

Nalazimo se u Sremskoj Mitrovici, obratite nam se ukoliko imate problem sa turbopunjačem Vašeg automobila. Ne treba da čekate - razvite najveću brzinu bez potrebe za skupom popravkom motora. Originalni delovi, vrhunska dijagnostika, stručni kadar. Za turbinu koja će ponovo biti kao nova, tu je Vaš Turbo servis Radosavljević.

© Copyright 2021 Turbo servis Radosavljević | Powered by Lucky Web Solutions